V İ Z Y O N U ,   M İ S Y O N U   V E   D E Ğ E R L E R İ

MİSYON

Başlıca doğan çözümlerinin innovatif olarak anılmak için, kalıntısız, beslenme ve bitki koruma ve hasat sağlama üzerine odaklanan, çevreye saygı göstererek çiftçinin ürünlerinin kalitesini ve kârlılığını arttırmasına imkân tanıyan, ve dağıtım zincirinde ana aktörlerden biri haline gelmek tir.

VIZYON

Dünyadeki dört coğrafi bölgede 5 yıl içersinde ilk 10 şirket arasına girmek, bölgeler; Asya, Ortadoğu, Amerika ve Avrupa, Değerler üreten ve müşterileri, çalışanları ve hissedarları için aidiyet duygusu yaratan sürdürülebilir bir büyüme kullanarak.

DEĞERLER

√ Inovasyon
√ Müşteri odaklı
√ Yakınlık ve esneklik
√ Dürüstlük ve şeffaflık
√ Bağlılık ve sorumluluk
√ Etik değerler