Doğal Çözümlerde Uzman Kadro

Meyve ve sebzelerin kimyasal kalıntı olmadan yetiştirilebilmesi için yenilikçi çözümler

IDAI çeşitleri

VEGEX çeşitleri

NATURDAI çeşitleri

Doğal Çözümlerde Uzman Kadro

Meyve ve sebzelerin kimyasal kalıntı olmadan yetiştirilebilmesi için yenilikçi çözümler

1
1
Ö D Ü L L E R ,   K A L İ T E   V E   Ç E V R E

Salt mükemmellik konusunda bitmez arayışımız

Şirketimiz, bütün ürünlerimizin maksimum kalitede olmasını hedefleyen stratejik bir politika benimsemiştir

Amacımız, bütün süreç ve ürünlerin düzeli takibini, denetimini ve revizyonunu gerçekleştirerek kalite garanti sistemimizin devamlı gelişimini sağlamak ve aynı zamanda şirketimizin devamlı, dürüst ve sürdürülebilir büyümesini bütün gerekli standartlar ve gereklilikler ile uyumlu bir şekilde garanti altına almaktır.

Gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmaların temelindeki ana prensip budur. Idai Nature müşterilerine, çalışanlarına, tedarikçilerine ve alacaklılarına sadıktır ve uygulanabilir kalite kontrol, çevre ve güvenlik standartlarına profesyonel ve girişimci bir titizlik ile bağlıdır.

Kalite Sertifikası

Idai Nature, bütün süreçlerinin daimi olarak gelişmesini öncelikli hedeflerinden biri olarak benimsemiştir. Kalite garanti sistemimiz ISO 9001 standartları sertifikasına sahip olmakla birlikte şirketimiz İspanyol Kraliyet Kararı 506/2013 tarafından belirlenen sektör yasal hükümlerine bağlılığını da garanti altına almıştır.

Ürünlerimizin her biri bu sertifikaları simgeleyen kalite mührü ile damgalanmıştır ve bu sayede müşterilerimiz formüllerimizin gerçek değeri konusunda bilgilendirilir.

Ekoloji Sertifikası

Şirketimizin bütün ürünler için belirlediği stratejik maksimum kalite politikası sayesinde bütün ürün ve birimler mümkün olan en yüksek sertifikasyon kontrollerine tabi tutulur. Günlük çalışmalarımız, bu prestijli sertifikaların gerekliliklerinin bütün dünya çapında gerçekleştirilmesi odaklıdır. Şirketimiz, ayrıca bütün aktivite alanlarını ilgilendiren kural ve standartlar ile ilgili iç ve dış denetimlerde bulunmaktadır.

Çevre

Idai Nature olarak en öncelikli gündemlerimizden biri çevrenin korunmasıdır. Şirketimiz, bu anlamda hem sera etkisi yapan gazların azaltılması konusunda ilgili çalışmaları yürütürken aynı zamanda İspanya Tarım, Beslenme ve Çevre Bakanlığı tarafından hazırlanan “karbon ayak izi” veri tabanının katılımcılarından biridir.

Dahası, şirketimiz ürünlerin kullanım süreleri boyunca doğa ile uyumlu olabilmeleri için, SIGFITO ve ECOEMBES birliklerinin bir üyesidir. Bu birlikler, kullanılmış paketleme malzemelerinin toplanarak çevresel gerekliliklere uygun bir şekilde işlenmelerini ön görür.

Ödüller

Idai Nature, zirveye olan yolculuğu boyunca inovasyon konusunda aldığı ödüllerin de kanıtladığı şekilde, sektöründe en fazla ödüle layık görülen şirketlerden biridir. Bu ödüller ayrıca şirketimizin sürdürülebilir tarım konusunda yürüttüğü kalite ve Ar-Ge çalışmalarının bir ürünüdür.

Valencia C.F.

Idai Nature, Valensiya Futbol Kulübü (Valensiya CF) tarafından düzenlenen marka promosyon çalışmalarında kulübün desteklediği üçüncü şirket olmuştur. Bu program, Valensiya’nın küçük ve orta ölçekli işletmelerine globalleşme çalışmaları konusunda destek olmak için tasarlanmıştır.

Bu girişim sayesinde Idai Nature şirketi, kulübün uluslararası şöhretinden faydalanarak üç milyondan fazla kulüp taraftarına ulaşır.

Birlikler

Idai Nature, sektöründe en önde gelen milli ve uluslararası birliklerin desteğinden faydalanmaktadır. Bu birlikler, üyelik için Idai Nature şirketinin eksiksiz bir şekilde yerine getirdiği bir takım gereklilikler öne sürmektedir. Bu birliklere üye olmak şirketimizin sektördeki en son gelişmeleri takip edebilmesi açısından da önemlidir.

Sponsorluklar ve taahhütler

Dayanışma kavramını öncelikleri arasında değerlendiren şirketimiz, 2013 yılından bu yana kârının %0.7’lik kısmını sosyal projeler için ayırmaktadır. Idai Nature, 2010 yılında Birleşik Krallık tarafından hazırlanan ve şirketlerin çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve alacaklı konusundaki davranışlarının etik anlamda değerlendirilmesini öngören uluslararası anlaşmayı imzalamıştır.

Idai Nature olarak araştırmanın gelişme ve ilerleme konusundaki yegâne gereklilik olduğunun bilincindeyiz. Bu anlamda şirketimiz, insan sağlığı konusunda araştırmalar yapan İspanyol kanser araştırma vakfı AECC gibi oluşumların çalışmalarını desteklemektedir. Biyomedikal ve sosyal araştırmalara sponsor olup finansman sağlamak bu yardım kampanyalarının temelini oluşturmaktadır.

Spor insan sağlığı için en öncelikli gerekliliklerden biridir ve bu sebeple şirketimiz Valensiya Teknik Üniversitesi Tarım Mühendisliği ve Çevre Bilimi bölümünün futbol takımı gibi oluşumlara sponsor olmaktadır.

İşbirliği ve akreditasyon

Şirketimiz, üniversiteler ve iş dünyası arasındaki bağların güçlendirilmesi gerektiğine inanır ve bu anlamda çalışmalarımız birçok Avrupa Birliği enstitüsü tarafından desteklenmektedir. Güncel olarak birçok farklı üniversite ile benzer işbirliği çalışmaları içerisindeyiz.