MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

MISSIÓ

Ser un referent en solucions naturals innovadores, sense residus, centrades en la nutrició i protecció de la planta i el cultiu, que permeten al productor millorar la qualitat i rendibilitat de les seues collites respectant el medi ambient; sent així mateix partner referent per al canal.

VISIÓ

Situar-se en el TOP 10 de referència en el món a 5 anys amb presència pròpia en 4 àrees geogràfiques: ÀSIA, MENA, AMÈRICA i EUROPA, per mitjà d’un creixement sostingut i sostenible generador de valor i sentiment de pertinença per al seu clients, empleats i accionistes.

VALORS

√ INNOVACIÓ
√ ORIENTACIÓ AL CLIENT
√ PROXIMITAT I FLEXIBILITAT
√ HONESTEDAT I TRANSPARÈNCIA
√ COMPROMÍS I RESPONSABILITAT
√ ÈTICA